Vlaams netwerk kies kleur tegen pesten engageert zich om

  • het pestthema bespreekbaar te maken/houden 
  • wetenschappelijk onderzoek aanmoedigen en stimuleren 
  • informatie te bundelen en over te brengen 
  • sensibiliseren
  • beleidsadvies op de verschillende beleidsniveaus te formuleren 
  • campagnemateriaal te ontwikkelen en verspreiden 
  • Vlaamse week tegen pesten jaarlijks te organiseren