Slotactiviteit

Datum:
09-02-2018

Organisator:
Basisschool De Vogelzang

Gemeente: 9041 Oostakker

Extra informatie:

Op vrijdagnamiddag wordt er een slotmoment georganiseerd. Tijdens dit moment hebben we aandacht voor de ondernomen acties op school:
- Bewustmaking in de klassen
- Schoolpoortactie STIP-IT
- Tijdens de middagpauzes worden de liedjes en dansjes van het pestlied aangeleerd
- Iedere klas ondertekend een contract
-...

We sluiten af met het pestlied en de move tegen pesten!

les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012