Feel GO!od week

Datum:
02-02-2018

Organisator:
Ensorinstituut

Gemeente: 8400 Oostende

Extra informatie:

We zetten in op diversiteit, interculturaliteit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, …! Feel GO!od, that’s Ensor’s mood!

Er zullen enkele speeltijden opgevrolijkt worden met ‘wereldse’ muziek en er kan op de speelplaats ten voordele van Wereldkids allerhande lekkers gekocht worden.

Er wordt een grote wereldkaart opgehangen waarop de roots van onze leerlingen gevisualiseerd wordt en dit aan de hand van de leerlingenbevraging die we eerder deden.

Ook tijdens de week vragen we aan de leerlingen en het schoolteam om een enquête in te vullen.

Voor de ouders voorzien we via Smartschool een brochure ‘pesten aanpakken’.

Voor elk leerjaar is een specifieke activiteit uitgewerkt:
• 1ste graad: film Spijt
• 2de graad: film Wonder
• 5de jaars: interactieve vorming 'Oogkleppen af!'
• 6de en 7de jaars: documentaire 'What about Eric?'

Tenslotte lanceren we een complimentenaffiche waarvan iedereen complimentjes kan afscheuren en aan iemand kan geven die hij/zij graag in de bloemetjes wilt zetten. De affiches zullen overal te vinden zijn op school.

les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012