INFOAVOND CYBERPESTEN

Datum:
06-02-2018

Organisator:
OUDERRAAD POELBOS & VAN ASBROECK-BLANCHARD

Gemeente: 1090 Jette

Extra informatie:

CYBERPESTEN
INFOAVOND - VORMING
Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook online gebeurt: het komt extra hard aan en houdt niet op wanneer je thuis in je zetel zit. Hoe gaat cyberpesten precies in z'n werk? Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt toe? Bestaat er een perfecte aanpak, waarom moet je vooral praten en hoe begin je daaraan? Dankzij deze sessie kun je ten strijde trekken tegen de cyberpest-plaag.
We werken met getuigenissen van kinderen/jongeren, ouders en experts. Via animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren.
De vorming is interactief opgebouwd met onder meer een quiz en een stellingenspel. Hierbij worden er heel wat concrete tips aangereikt.

Inschrijven kan via : ouderraadpoelbos@gbsjette.be

of ouderkringva@gbsjette.be

LOCATIE = BIBLIOTHEEK JETTE - 6/2/18 om 20u00

Bijlagen:
Download bijlage 1

les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012