interactieve vorming

Datum:
05-02-2018

Organisator:
Centrum Ethiek in de Sport

Gemeente: 3600 Genk

Extra informatie:

Het is een vorming voor sportbegeleiders/trainers. Tijdens de workshop ‘Time out tegen pesten’ gaan we na hoe je als trainer een pestvrije TOP-omgeving kan creëren en gaan we op zoek naar een positief antwoord op pestgedrag. We staan stil bij wat pestgedrag is, hoe het ontstaat, wat de risicofactoren zijn, met welke gevolgen de gepeste kampt. Verder gaan we na hoe de totaalwerking van de sportorganisatie pesten kan aanpakken. We gaan hiervoor dieper in op de volgende zes laagdrempelige acties: bewustwording, positief groepsklimaat, aanspreekpunt en meldingsprocedure, gedragscode, thematraining en gepaste reactie. Tenslotte gaan we concreet aan de slag met voorbeeldcases hoe je gepast kan reageren op een pestincident en hoe je op lange termijn het pesten kan doen stoppen.

Voor meer informatie kan u terecht op:
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=68760

les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012