1, 2, 3 ... Actie!

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten wil samen met jou, met jouw school, jeugdvereniging of sportclub werk maken van een pestvrije omgeving voor kinderen en jongeren. Daarom voeren we jaarlijks campagne via:

 

Een jaar lang tegen pesten

Als school, jeugdvereniging of sportclub werk je best een sterk plan uit om pesten te voorkomen en aan te pakken. Hier vind je tips die duidelijk maken dat zo'n plan niet heel ingewikkeld hoeft te zijn. Je moet er gewoon mee aan de slag. Bovendien pluk je er het hele jaar de vruchten van!

Laat je elke maand inspireren door een andere bouwsteen van een goed antipestbeleid. Elke bouwsteen benoemt acties waarmee je pesten voorkomt of kunt aanpakken. Zo geven we pesten samen een heel jaar geen kans! #eenjaarlangtegenpesten

Like ons op Facebook om aan de maandelijkse bouwsteen herinnerd te worden.

Veel succes!

 

Overzicht:

  • September: Wij werken aan een goede sfeer in de groep.
  • Oktober: Wij maken duidelijk: pesten kan niet!
  • November: Wij vertellen kinderen, jongeren en ouders waar ze terechtkunnen.
  • December: Wij geven ouders een plaats.
  • Januari: Wij praten over onze gevoelens en leren onze grenzen kennen.
  • Februari: Wij maken het plezant online.
  • Maart: Wij brengen variatie in spel en les.
  • April: Wij zoeken samen naar oplossingen.
  • Mei: Wij houden rekening met de mening van kinderen en jongeren.
  • Juni: Wij zetten elkaar in de bloemetjes.

 

SEPTEMBER: WIJ WERKEN AAN EEN GOEDE SFEER IN DE GROEP

In een groep waar de sfeer goed zit, voelt iedereen zich meer verbonden. Pesten zal minder snel een kans krijgen. Als het toch gebeurt, zal er sneller reactie komen vanuit de groep.

Zorg er dus voor dat iedereen op een positieve manier aan bod kan komen. Het is makkelijker om iemand te pesten die je niet goed kent. Maak daarom tijd vrij voor kennismakingspelletjes en samenwerkingsopdrachten.

Terug naar het overzicht

 

OKTOBER: WIJ MAKEN DUIDELIJK: PESTEN KAN NIET

Door niet te reageren op signalen of een concrete conflictsituatie (plagen, ruzie, …) creëer je een goede voedingsbodem voor pestgedrag.

Zelfs al zijn het kleine signalen (lachen met, met de ogen rollen, …) en ook al weet je niet zeker of het op een pestsituatie duidt: reageer op die signalen! Reageer ook vanuit jezelf en niet vanuit het perspectief van het slachtoffer: ‘Ik vind dat ongepast gedrag’ in plaats van ‘het slachtoffer vindt dat niet plezant’. Maak ook in je team duidelijk dat pesten in geen enkel geval kan. Verstaat iedereen bijvoorbeeld hetzelfde onder pesten, plagen en ruzie maken? Praat er eens over. En maak afspraken over wat kan en wat niet.

 Terug naar het overzicht

 

NOVEMBER: WIJ VERTELLEN KINDEREN, JONGEREN EN OUDERS WAAR ZE TERECHT KUNNEN

Als kinderen, jongeren en hun ouders weten waar ze terecht kunnen, zullen ze makkelijker tot bij jou komen en kan de pestsituatie sneller aangepakt worden.

Zorg daarom voor duidelijke aanspreekpunten en informatie. Kunnen ze je aanspreken, mailen, bellen of een briefje schrijven? Ben je zelf op de hoogte van waar je extern terecht kan - kijk eens bij Ik zoek hulp! op onze website.

Spreek af met alle begeleiders welke stappen je onderneemt wanneer een kind of jongere een probleem signaleert.

Terug naar het overzicht 

 

DECEMBER: WIJ GEVEN OUDERS EEN PLAATS

Kinderen en jongeren zijn het dierbaarste bezit van ouders. Ouders willen betrokken worden bij de leefwereld van hun kind en zijn een belangrijke vertrouwenspersoon voor kinderen en jongeren.

Laat aan ouders weten wie ze kunnen contacteren met vragen over pesten. Vertel hoe jullie problemen voorkomen en aanpakken. Betrek hen (op maat) als je een pestsituatie wilt oplossen. Vergroot hun netwerk zodat ze minder op muren botsen.

Terug naar het overzicht

 

JANUARI: WIJ PRATEN OVER GEVOELENS EN LEREN ONZE GRENZEN KENNEN

Gevoelens bespreekbaar maken en grenzen duidelijk afbakenen, daarmee zorg je voor de veiligheid die nodig is om kinderen en jongeren sterker in hun schoenen te laten staan.

Stimuleer jongeren om te praten en na te denken over hun eigen ervaringen. Maak hier soms bewust tijd voor. Stimuleer ook op informele momenten het praten met elkaar. Hun zelfvertrouwen zal groeien, waardoor ze beter kunnen omgaan met moeilijke situaties zoals pesten.

En vergeet ook jezelf niet: als jij je als begeleider niet goed in je vel voelt, is het moeilijk om kinderen en jongeren te begeleiden. Praat en ventileer dus jouw gevoelens en bewaak goed je grenzen.

Terug naar het overzicht

 

FEBRUARI: WIJ MAKEN HET PLEZANT ONLINE

Vriendschappen, vrijetijdsbesteding, verliefdheid … Maar ook pestsituaties. Alles is vandaag zowel offline als online voor kinderen en jongeren. Het is allebei gewoon dé leefwereld.

Je mag dat online leven daarom echt niet negeren. Sta open voor dit deel van hun leven. Maak van de online wereld een fijne en veilige plaats voor kinderen en jongeren. Toon kinderen en jongeren de mogelijkheden van online. Laat hen eventueel meebouwen aan het online stuk van jouw organisatie. Toon hen zeker de gevaren en reageer wanneer je iets ziet wat niet kan. Net zoals je dat offline zou doen.

Terug naar het overzicht 

 

MAART: WIJ BRENGEN VARIATIE IN SPEL EN LES

Als iedereen eens iets kan doen dat hij/zij heel leuk vindt of heel goed kan, staat elk kind of elke jongere een keer in de schijnwerper. Wanneer je iets verrassends aanbiedt, zal er bovendien minder snel verveling optreden en iedereen zal samen iets nieuws beleven. En samen beleven, dat is belangrijk!

Doe eens iets anders! Breng voldoende variatie in spel, lesvormen, methodes en/of activiteiten. Zet een talent in de kijker en wees creatief.

Terug naar het overzicht

 

APRIL: WIJ ZOEKEN SAMEN NAAR OPLOSSINGEN

Pesten is een groepsproces. De oplossing komt daarom ook best uit de groep. Als begeleider heb je een belangrijke, ondersteunende rol maar weet dat de meest effectieve oplossingen bij pestsituaties vanuit de ‘peers’ komen.

Kies bij pestgedrag voor dialoog waarin alle betrokken terug in verbinding en tot eventueel herstel komen met elkaar. Leer kinderen en jongeren zélf hun conflicten oplossen. Daar leren ze het meeste uit en het versterkt je organisatie. Coach hen daarbij, en help hen wanneer het niet lukt. Zoek samen naar hoe je ervoor zorgt dat het probleem zich niet meer voordoet in de toekomst.

Terug naar het overzicht

 

MEI: WIJ HOUDEN REKENING MET DE MENING VAN KINDEREN EN JONGEREN

Meer verantwoordelijkheid betekent meer betrokkenheid. Het geeft hun zelfvertrouwen een boost als ze verantwoordelijkheid krijgen.

Laat de voorstellen vanuit de kinderen en jongeren komen en doe er iets mee. Laat kinderen en jongeren de regels zelf mee bepalen, dan zijn ze gemakkelijker om te begrijpen en te volgen.

Terug naar het overzicht

 

JUNI: WIJ ZETTEN ELKAAR IN DE BLOEMETJES

Wie zich goed voelt, hoeft zijn zelfvertrouwen niet uit pesten te halen. Met complimenten geven we onszelf en anderen bovendien ook de mogelijkheid te (her)ontdekken wat we voor elkaar betekenen. Minder nood om te pesten en meer verbondenheid. Win-win dus!

Maak tijd om de goede momenten in de groep te delen, te vieren, in de kijker te zetten, … Geef elkaar complimentjes bij de vleet en zet af en toe iemand in de bloemetjes!

Terug naar het overzicht 

 

Websites met achtergrondmateriaal:

GRENSLIJN is er voor elke professional of vrijwilliger die met kinderen of jongeren werkt: "Als jij denkt dat grenzen van kinderen of jongeren geschonden worden." - Kijk bij de thema's pesten  en online risico's.

WAT WAT is er voor jongeren van 11 tot 24 jaar, met antwoorden op veelgestelde vragen maar ook échte, herkenbare en inspirerende verhalen en filmpjes van andere jongeren. Ook de concrete hulplijnen die je op onze 'Ik zoek hulp!' vindt, vind je hier terug. - Kijk bij het thema (cyber)pesten.

KLASCEMENT is er voor leerkrachten. Alles wat bedacht is met het oog op gebruik in het onderwijs kan hier een plaats krijgen. Leerkrachten delen er hun zelfgemaakt lesmateriaal, maar ook organisaties die iets uitwerken voor het onderwijs plaatsen dat op KlasCement. Wij verwijzen vooral graag door naar de themapagina Nee tegen pesten.

les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012