Jongeren en online risico's: cyberpesten hakt erin

Jongeren maken zich over het algemeen minder zorgen over seksueel getinte of choquerende beelden dan over cyberpesten en privacyrisico’s. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Sofie Vandoninck. “Online risico’s hebben niet op elk kind dezelfde impact”, zegt ze. “Vooral bij kwetsbare jongeren is actieve ondersteuning van groot belang.”

Uit internationale studies is gebleken dat de meeste jongeren vroeg of laat te maken krijgen met online risico’s. Meestal gaat het om ongewenst beeldmateriaal (porno, extreem geweld, …) of contact met onbekenden, soms ook over sexting – seksueel getinte berichtjes – of cyberpesten. Doorgaans slagen jongeren erin om daar op een adequate manier mee om te gaan, zegt Sofie Vandoninck (Instituut voor Mediastudies): “Een minderheid is echter meer kwetsbaar voor online risico’s. Het heeft een grotere impact op hun welbevinden en ze weten niet goed hoe ze het probleem moeten aanpakken of hun emoties onder controle kunnen krijgen.”

Voor haar doctoraatsonderzoek ging Vandoninck na of dat ook voor Vlaanderen zo is. Ze ondervroeg daarvoor meer dan tweeduizend Vlaamse jongeren tussen 10 en 16 jaar.

Lees hier het volledige artikel.

Terug naar het overzicht

les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012