Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

 

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

Vlaams netwerk Kies Kleur tegen Pesten engageert zich om het pestthema bespreekbaar te maken en te houden. Elk jaar organiseert het Netwerk de Vlaamse Week tegen Pesten.

Lees meer

Leden van het Netwerk

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten verzamelt individuen en organisaties die pesten willen voorkomen en aanpakken. Het verbindt partners van verschillende sectoren zoals het jeugdwerk en het onderwijsveld.

Lees meer

Missie

De missie van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is gebaseerd op de preventiepiramide van Deklerck. Het Netwerk verbindt verschillende sectoren zoals het jeugdwerk en het onderwijs.

Lees meer
les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012