Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten engageert zich om

  • het pestthema bespreekbaar te maken en te houden 
  • wetenschappelijk onderzoek aanmoedigen en stimuleren 
  • informatie te bundelen en over te brengen 
  • te sensibiliseren
  • beleidsadvies op de verschillende beleidsniveaus te formuleren 
  • campagnemateriaal te ontwikkelen en verspreiden 
  • De Vlaamse Week tegen Pesten jaarlijks te organiseren
les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012