Pesten

Kinderen

Pesten Plagen Omstaanders Praat erover Praten over pesten is niet klikken Probeer op te komen voor jezelf Steun je vriendje Zoek hulp Durf- jij zelf wel eens pesten? Pesten Wanneer één of meer kinderen een ander kind regelmatig en met opzet pijn doen, uitlachen, uitsluiten of op een andere manier lastigvallen spreken we van pesten. Kenmerken: de pester is duidelijk de baas de pester is sterker...

Lees meer

Jongeren

Pesten begint vaak met kleine, onschuldige plagerijen. Plagerijen zijn vaak onschuldiger. Pesterijen kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn. Pesten gebeurt soms uit verveling. Pesters lijken stoer maar zijn vaak erg onzeker en bang Het laat niemand ongemoeid. Wat kan je doen? Pesten begint vaak met kleine, onschuldige plagerijen. Wanneer ze steeds met je spotten, je vernederen of kloppen,...

Lees meer

School

Wanneer pestgedrag gesteld wordt, is het vooral van belang dat hier snel een eind aan wordt gesteld. School en CLB hebben hier elk een belangrijke rol te vervullen. Leerlingen en ouders kunnen zich immers rechtstreeks tot hen richten wanneer zich een probleem stelt inzake pesten, geweld, ongewenst gedrag of andere problemen op school. Wat kan de school op leerlingenniveau doen om pesten tussen...

Lees meer

Ouders

De cijfers :In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. Pesten op school blijft een hardnekkig probleem. Als ouder kan je dit niet alleen oplossen. Pesten aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders en school kunnen hier best samenwerken. Zo lukt het beter om kinderen te steunen en het pesten te doen...

Lees meer

Wat kan je doen?

1. Zorg dat je niet alleen bent. Met één of meer vriend(inn)en om je heen houd je pesters makkelijker op afstand. Zorg ervoor dat je terecht komt in een leuke groep waar je jezelf kan zijn. Lukt het bv. niet op school, dan lukt het misschien wel op de sportclub, in de jeugdbeweging, bij je gameploegje… 2. Steek de schuld niet op jezelf. Zelfs al bekruipt je dat gevoel, toch mag je je niet...

Lees meer

En wat met cyberpesten ?

Cyberpesten is een specifieke, moderne manier van pesten. Het blijft pesten ! Onder cyberpesten verstaan we alle vormen van pesterijen die een beroep doen op ICT (informatie- en communicatietechnologieën), zoals internet, gsm of computer om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen,... Weetjes over cyberpesten Onderzoek toont aan dat … 1 op 3 kinderen/jongeren geconfronteerd...

Lees meer
les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012