En wat met cyberpesten ?

Cyberpesten is een specifieke, moderne manier van pesten. Het blijft pesten !

Onder cyberpesten verstaan we alle vormen van pesterijen die een beroep doen op ICT (informatie- en communicatietechnologieën), zoals internet, gsm of computer om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen,...

Weetjes over cyberpesten

Onderzoek toont aan dat …

 • 1 op 3  kinderen/jongeren geconfronteerd wordt met cyberpesten.
 • 1 op 5 kinderen/jongeren al eens gecyberpest heeft.
 • cyberpestende jongeren meestal iets ouder zijn dan hun slachtoffer(s).
 • cyberpesten vaak gepaard gaat met ‘gewone’ pesterijen.
 • wie veel tijd doorbrengt op het internet, een grotere  kans maakt om bij cyberpesten betrokken te raken.
 • wie meer persoonlijke informatie op het internet zet, een grotere kans maakt op misbruik van die informatie.
 • ouders het risico op cyberpestproblemen (pesten en gepest worden) onderschattten.

Op een veilige en verantwoorde manier met ICT omgaan is een eerste vereiste om het risico op cyberpesten te verminderen.

Ouders en cyberpesten

Wat kan je als ouder doen om cyberpesten te voorkomen ?

 • Informeer je over het gebruik en misbruik van internet en gsm bij jongeren.
 • Toon interesse in de ICT-bezigheden en –vaardigheden van je kind. Weet waarmee je kind bezig is op pc en gsm en maak duidelijke afspraken over wat kan en niet kan (o.a. tijdgebruik).
 • Zorg voor een open gesprek over wat binnenkomt en buitengaat via de computer en de gsm.
 • Bespreek concrete voorvallen, ervaringen of nieuwtjes en verken wat kan of niet kan. Ga samen op zoek naar gepaste manieren van omgaan en communiceren via het internet (‘netiquette’) en gsm.
 • Bekijk met je kind hoe het met Facebook en MSN kan omspringen (vrienden maken, boodschappen of contacten blokkeren, informatie delen, …). Hou een oogje in het zeil bij ICT-gebruik. Zeker bij lagere schoolkinderen hoort de computer in een gemeenschappelijke ruimte waar toezicht mogelijk is.
 • Dring er bij je kind op aan dat het geen paswoorden of andere gevoelige informatie uitwisselt met anderen.

Wat als je kind slachtoffer is van cyberpesten?

 • Let op gedragssignalen (plots niet meer naar school willen, niet meer computeren, of gsm’men, …) en ga zo nodig met je kind in gesprek.
 • Blijf rustig en luister naar zijn/haar verhaal.
 • Neem het verhaal van je kind ernstig, maar durf ook relativeren. Internet- of gsm-communicatie komt soms harder aan dan bedoeld.  
 • Reageer niet zelf op pestmails of pest-smsjes.
 • Vertel je kind pestmails, pestchats en pest-smsjes bij te houden of uit te printen als eventueel bewijsmateriaal.
 • Bekijk samen met je kind hoe het zich beter kan beschermen. Verander desnoods het gsmnummer, e-mailadres of de online gebruikersnaam. Zoek uit hoe bepaalde contactpersonen kunnen worden geweerd of geblokkeerd.
 • Komen de pesterijen uit de schoolomgeving, praat dan met de school, net zoals je dat met gewoon pesten doet.
 • Doe bij ernstige gevallen aangifte bij de Federal Computer Crime Unit (via www.e-cops.be).

Wat als je kind cyberpest?

 • Maak je zoon of dochter duidelijk dat je niet wil dat hij/zij anderen op die manier pest. Eis dat het (cyber)pesten stopt.
 • Vraag uitleg over het waarom van zijn/haar gedrag.
 • Speel in op zijn/haar inlevingsvermogen:: ‘Hoe zou jij het vinden als dit met jou zou gebeuren’?
 • Wijs op de gevolgen van onheus internet- of gsmgebruik: de impact op het slachtoffer, de wettelijke risico’s en sancties, de negatieve weerslag op jullie relatie, de problemen met de school, …
 • Bespreek met je kind hoe hij/zij de aangerichte schade en het geschonden vertrouwen kan herstellen (naar het slachtoffer toe, naar jullie toe, naar de school toe).
 • Bereid de stap naar echte verontschuldigingen voor en kijk toe op de uitvoering.


Twee vuistregels om mee te geven aan je kinderen :

 1. Alle informatie die je in het gewone leven voor jezelf houdt, geef je ook niet prijs op het internet. Denk aan je dagboek of je tandenborstel… die houd je ook voor jezelf.
 2. Alles wat je niet in het ware leven recht in iemand zijn gezicht durft zeggen, tik je ook niet in op msn, netlog, facebook, ….

Cyberpesten balanceert op de rand van veilig internet en pesten.

Scholen van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs zijn sinds september 2007 verplicht leerlingen te leren op een veilige en verantwoorde manier met internet en ICT om te gaan.
Als ouder kan je de school steunen om deze opdracht te realiseren door ook thuis op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met internet en ICT.

Meer info over veilig internet : www.clicksafe.be

les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012