Wat kan je doen?

1. Zorg dat je niet alleen bent.

 • Met één of meer vriend(inn)en om je heen houd je pesters makkelijker op afstand.
 • Zorg ervoor dat je terecht komt in een leuke groep waar je jezelf kan zijn.
 • Lukt het bv. niet op school, dan lukt het misschien wel op de sportclub, in de jeugdbeweging, bij je gameploegje…


2. Steek de schuld niet op jezelf.

 • Zelfs al bekruipt je dat gevoel, toch mag je je niet neerleggen bij wat je overkomt.
 • Jij moet je niet schamen of verontschuldigen voor de pesterijen.
 • Het zijn de pesters die in de fout gaan en hun houding moeten aanpassen.


3. Schrijf neer wat je voelt.

 • Het lucht soms op om je ervaringen te noteren in een dagboek.
 • Zo kan je je gedachten en gevoelens ordenen en krijg je een beter inzicht in wat er gebeurt.

 

4. Neem iemand in vertrouwen en zoek steun.

 • Blijf niet met je probleem zitten.
 • Zoek iemand die je kan vertrouwen, die echt wil luisteren: een vertrouwenspersoon,…
 • Heb de moed om te praten over wat je raakt. Zoek een rustig moment om het te vertellen.
 • Zeg duidelijk dat je niet wil dat hij/zij meteen iets onderneemt.
 • Vraag vooral om te luisteren en mee na te denken over een volgende stap om het pesten te doen stoppen.
 • Er is ook externe hulp mogelijk: Awel, het CLB, het Jongeren Adviescentrum (JAC) en Limits vzw.


5. Kom op voor jezelf.

 • Opkomen voor jezelf is niet altijd gemakkelijk maar het is wel iets dat je kan leren.
 • Je kan je bv. inschrijven voor een sociale vaardigheidstraining. Hier leer je o.a. trucjes om contact te leggen, vrienden te maken of duidelijk te maken dat je iets niet wil.


Vaak wegen angst en groepsdruk zwaar door…

Je wil vooral zelf geen slachtoffer worden.


Niks doen of laten gebeuren, betekent dat je stilzwijgend akkoord gaat met wat er gebeurt.

Als je niks doet, voelen slachtoffers zich totaal verlaten

Pesten verziekt de hele sfeer, ook omstanders worden er door geraakt.


6.Wat kan je doen?

 1. Maak heel duidelijk dat je het pestgedrag niet leuk vindt… en niet goedkeurt. Zoek enkele leeftijdsgenoten die hetzelfde denken en stap samen naar de pesters.
 2. Ga met het slachtoffer in gesprek… en laat weten dat je niet instemt met wat er gebeurt. Vertel hem/haar dat hij/zij er niet alleen voor staat. Steun hem of haar.
 3. Zoek een volwassene in je omgeving die je vertrouwt… en vertel rustig wat er aan de hand is. Hulp vragen is echt niet hetzelfde als klikken! Snel reageren kan ervoor zorgen dat het pesten stopt. Je neemt verantwoordelijkheid en daar mag je fier op zijn!


Er bestaan ook heel wat boeken en websites over pesten…
Zoek eens op via google. Je vindt er heel wat informatie en tips…


Blijf er niet alleen mee zitten maar praat erover met iemand die je vertrouwt.

 

 

les médecins de soins de mt pleasant http://belgiquepharmacie.be/ la santé compte d'épargne règles 2012